ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

logo

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อมูลทที่ได้ จากศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้จัดทำระบบ ขอความร่วมมือกับ ศิษย์เก่าทุกท่าน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ หากศิษย์เก่าท่านใดที่ไม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ หรือลงทะเบียนกับระบบก่อน.

Image 01

Cras at quam at eros viverra bibendum

Vivamus lacus magna, fermentum vel vestibulum non, consequat at augue. Nam et neque dolor, et pharetra metus. Mauris molestie purus et velit egestas id semper ante luctus. Nullam ut nunc ac sem venenatis facilisis.

Image 02

Donec blandit quam nec velit vulputate

Integer sed nisi sapien, ut gravida mauris. Nam et tellus libero. Cras purus libero, dapibus nec rutrum in, dapibus nec risus. Ut interdum mi sit amet magna feugiat auctor. Sed sed fermentum tellus.

Image 03
 
ชื่อ - นามสกุล [ภาษาไทย] ระดับการศึกษา ภาควิชา สาขาวิชา E-mail
นายเมธาวิชย์ เมธาราษฎร์ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา t@tc.in.th
นางสาววริษา เรืองสวัสดิ์ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา fn_fonnoii@hotmail.com
นายสุทาเทพ วิธูรัตน์ ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา คหกรรมศาสตรศึกษา paix2539x@hotmail.com
นายวสันต์ศิริ ปิตตาระโพ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา chomybeeton@hotmail.com
นายฉัตรบดินทร์ อาจหาญ ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ killerkater46@gmail.com
นางสาวจิราภรณ์ หอมสนั่น ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา jibjerds@hotmail.com
นายทศพล แพรสุรินทร์ ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ sporeadventure@yahoo.com
นายชาครีย์ เกิดสมบูรณ์ ปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว cha-kree@hotmail.com
นายณรงค์ ใจเที่ยง ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา tawada601_kong@hotmail.com
นายธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา fedutpsi@ku.ac.th
นายชนินทร์ ฐิติเพชรกุล ปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ajtong1@gmail.com
นางสาวสิริกัญญา มณีนิล ปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา neung_perfect@hotmail.com
นางสาวธิดา แซ่ชั้น ปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา aj.thida@gmail.com
นางสาวภัคนันท์ ภัทรนาวิก ปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา pakkanan81@gmail.com
นายนิพนธ์ บริเวธานันท์ ปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา niponjay@gmail.com
นางสาวปางลีลา บูรพาพิชิตภัย ปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา pangleela@gmail.com
นางสาวจุลมณี สุระโยธิน ปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา surayothinj22@gmail.com
นางสาววันเพ็ญ เชื้อบุญ ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา -
นางสาวพลอย ศิริประเสริฐ ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ploy-siriprasert@hotmail.com
นางสาวกัญญา อยู่รุ่งเรือง ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา p_rint_do@hotmail.com
นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา phuncharat.wang@gmail.com
นางสาวศศิพิมพ์ พุ่มพิมล ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา bleaffic@gmail.com
นางสาวพิชญา ฉ่ำทรัพย์ ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา palm_pccl9@hotmail.com
นางสาวจุฬาวรรณ อุไรรักษ์ ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา chulawan_u@hotmail.com
นายวรน พานิชสุโข ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา -
นางสาวภัสชฎา ดวงเทียน ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา icecolorfull89@hotmail.com
นางสาวลลิตา ประสาตร์ ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา kuaom62@gmail.com
นางสาวสุภาพร ขาวสว่าง ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา supapornsupaporn1@gmail.com
นายฉัตรชัย โพธิวัฒน์ ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นายธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา fedutpsi@ku.ac.th

จำนวนนิสิตที่กรอกประวัติทั้งหมด 33 หน้า 983 คน
Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33    Next