ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

logo

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อมูลทที่ได้ จากศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้จัดทำระบบ ขอความร่วมมือกับ ศิษย์เก่าทุกท่าน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ หากศิษย์เก่าท่านใดที่ไม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ หรือลงทะเบียนกับระบบก่อน.

Image 01

Cras at quam at eros viverra bibendum

Vivamus lacus magna, fermentum vel vestibulum non, consequat at augue. Nam et neque dolor, et pharetra metus. Mauris molestie purus et velit egestas id semper ante luctus. Nullam ut nunc ac sem venenatis facilisis.

Image 02

Donec blandit quam nec velit vulputate

Integer sed nisi sapien, ut gravida mauris. Nam et tellus libero. Cras purus libero, dapibus nec rutrum in, dapibus nec risus. Ut interdum mi sit amet magna feugiat auctor. Sed sed fermentum tellus.

Image 03
 
ชื่อ - นามสกุล [ภาษาไทย] ระดับการศึกษา ภาควิชา สาขาวิชา E-mail
นางจารุรรณ บุญธรรม ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา
นายกิตติชัย แห้วเพ็ชร ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
นางสาวรมิตา ชัยสุวรรณ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา -
นายจักรภัทร มุมกลง ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ponyouveza@hotmail.com
นายศรายุทธ เลื่อนลอย ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา katanakatari1@gmail.com
นายณัฐกิตติ์ ศรัณยุตานนท์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา
นางสาวณิชารัศม์ ศรีทองนาก ปริญญาตรี 0
นางสาวศิริวรรณ์ วชระพันธ์ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
นางสาวพิมพ์รภัส เยาวะลาด Pim-pim41@hotmail.com
นางสาวกชพร ลิปิเลิศ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
นายพัฒนศักดิ์ ยกกระบัตร ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา Petchsongkhla@gmail.com
นางสาวณัฐณิชา อินทร์ฉ่ำ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา natnichaincham@gmail.com
นางสาวลลิตภัทร พงศ์พันธ์ชัยกุล ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา earnsawim@hotmail.co.th
นางสาวกาญจนาวดี ม่วงดำ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา kmoungdam@gmail.com
นายพีระพงษ์ เนียมกลิ่นหอม 0 p_zaza@hotmail.com
นายชินพัฒน์ คำพันธ์ ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา chinnapatclub@hotmail.co.th
นางสาวปรียากมล แมลงภู่ ปริญญาตรี 0
นางสาวจารุภา กันชู ปริญญาตรี 0 0 Jarupa_18@hotmail.com
นางสาวเมธิรา นุเวที ปริญญาตรี 0 Meen_596@hotmail.com
นางสาวปณิตา น้ำยาง ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา exoplanet_k@hotmail.com
นางสาวกัญญารัตน์ สำราญสุข ปริญญาตรี 0 สาขาวิชาอาชีวศึกษา
นางสาวญาณิศา ปะบุญเรือง ปริญญาตรี 0
นางสาวชมนาฎ นวลแก้ว ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
นายธนกร บริบูรณ์ ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
นางสาวชนากานต์ แก้ววิเชียร ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา 0 fai131141@gmail.com
นายทินกร พลเยี่ยม ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ ดวงขันเพชร ปริญญาตรี 0 nukhun12@gmail.com
นายธนากร พิมพ์ประเสริฐ ปริญญาตรี 0 0 -
นายภูวเดช สถิรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
นายณัฐพัฒน์ สุขใส ปริญญาตรี ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา -

จำนวนนิสิตที่กรอกประวัติทั้งหมด 33 หน้า 983 คน
Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33    Next